ZAKRES USŁUG

RODO

Reprezentowanie przed sądami

Sporządzanie pism procesowych

Windykacje

Obsługa prawna samorządów

Mediacje 

Obsługa prawna osób indywidualnych

Obsługa prawna działalności gospodarczej

Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Obsługa prawna obrotu nieruchomościami

Obsługa prawna w zakresie prawa ubezpieczeń majątkowych