CENNIK
  • PORADA PRAWNA – odpowiedź na pytanie dotyczące przedstawionego przez klienta stanu faktycznego. Bez sporządzenia pisma procesowego i pozaprocesowego

140 zł netto

 

  • OPINIA PRAWNA – sporządzanie analizy pod kątem prawnym przedstawionego stanu faktycznego wraz ze wskazaniem kierunku postępowania danej sytuacji. Wykazanie plusów i minusów prawnych wynikających z przedstawionego stanu prawnego

500 zł netto

 

  • SPORZĄDZANIE PISMA NIEPROCESOWEGO –  sporządzanie w imieniu klienta pisma lub odpowiedzi na otrzymane przez klienta zagadnienie prawne w postępowaniu pozasądowym lub administracyjnym

200 zł netto

 

  • SPORZĄDZANIE PROJEKTU UMOWY NAZWANEJ – sporządzanie projektu umowy, która znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa np. umowa sprzedaży, najmu itp.

300 zł netto

 

  • SPORZĄDZANIE UMOWY NIENAZWANEJ – opracowanie umowy, która nie znajduje swojego odpowiednika w przepisach prawa

300 zł netto

 

  • SPORZĄDZANIE POZWU LUB PISMA PROCESOWEGO  NA FORMULARZU URZĘDOWYM – sporządzanie powództwa na formularzu urzędowym lub odpowiedzi na pozew

300 zł netto

 

  • SPORZĄDZANIE PISMA PROCESOWEGO – sporządzanie powództwa lub innego pisma wszczynającego w postępowaniu przed sądem lub innym organem

600 zł netto

 

  • SPORZĄDZANIE PISMA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM – opracowanie pisma lub wniosku w postępowaniu nieprocesowym

200 zł netto

 

  • STAŁA UMOWA O WSPÓŁPRACY – możliwe jest zawarcie stałej współpracy na obsługę prawną firmy lub osoby fizycznej

KWOTA USTALANA INDYWIDUALNIE